Estic inundat!

Mireu les pluges com m’estan deixant, menys mal que va ploguent poc a poc i m’han obert les boqueres per desaigüar a la séquia. Aprofite i vos conte com van els cultius un poc.
Les safanòries estan de categoria:
 
Les creïlles per fi van eixint! (els cavallons que es veuen entre mig estan reservats a les faves, no estan plantats)

I ravanets en tenim pocs però van molt ràpid.

Ah, i ahir em sembraren espinacs, i no calgué regar-los!

Sembra de creïlles

El dimarts 31 d’agost em van sembrar 6 cavallons de creïlles.

El primer que em varem fer és obrir els cavallons amb la mula mecànica, la terra estava perfecta, tenia una bona saó (humitat justa), després amb l’ajuda d’una lligona van capsar els caps dels cavallons i els deixaren ben aseats.
  

Després d’aquesta feina, es procedeix a la sembra. Aquestes son les creïlles que em van sembrar, son de la varietat “Monalisa” de pell i carn color grog clar, i forma oval-allargada.

En aquesta foto podreu observar les creïlles que estan grillades, per a sembrar-les han de tenir com a mínim un “ull” o brot germinat.

Es sembren en cavallons a una distancia d’uns 30-40cm i una
profunditat d’uns 4-8cm. Segons el calendari lunar “Llunari 2010”, es van sembrar en lluna minvant i en dia d’arrel, aquesta és la fase lunar idònia per a la sembra de creïlles. 

Es fiquen al clot amb l’ull grillat cap a dalt, s’afegeix l’humus i es tapa. Després amb la lligona s’aplanen els cavallons.

Esperem que cresquen ben sanes, i tingam molt bona collita!