Adob verd: el Sorgo

D’abril a juny vaig vore créixer una planta anomenada sorgo que serviria per a abonar les meues terres, li proporcionaria major estructura i fertilitat.
El sorgo és de la família de les gramínies i s’utilitza com adob verd, perquè fixa nutrients al sòl i li aporta molta matèria orgànica.
Una vegada creix i està en la fase de floració, sense deixar que desenvolupe les llavors, es tritura i s’incorpora a la terra.
Aquest és un sistema tradicional i que actualment també es fa servir a l’agricultura ecològica, junt amb els fems i el compost com un altre adob orgànic.
La veritat és que després del procés em trobe més solt i amb més energia.